Core

Authenticiteit en persoonlijk leiderschap worden tegenwoordig hoog gewaardeerd; waardering voor wie je ten diepste bent! Maar in hoeverre kun je aspecten als je levendigheid, creativiteit en kwetsbaarheid echt voelen en uiten? We hebben geleerd onze authenticiteit te beschermen waardoor wij er ook zelf minder contact mee maken. Daarnaast wordt in onze cultuur intellectuele ontwikkeling en controle vanaf jonge leeftijd zodanig gestimuleerd dat wij afleren om ook naar onze innerlijke wijsheid te luisteren. Op termijn kan dit tot disbalans en klachten leiden.

Dit kan onder andere tot uiting komen in:
• Moeilijk of niet tot rust kunnen komen
• Veel waarde hechten aan controle en perfectionisme
• Extreme focus op werken en presteren
• Relatie problemen
• Moeilijk grenzen kunnen stellen
• Frequent in conflict situaties terecht komen

Contact met je core verbeteren, het verbinden van kennis en gevoel en van hoofd en hart, brengt je weer terug in je natuurlijke balans. Dit geldt voor ieder mens ongeacht leeftijd, geslacht, maatschappelijke rol of positie.

Bob Marley

‘Open your eyes, look within. Are you satisfied with the life you're living?’

- Bob Marley